Ratched Season 1 (2020) แรทเช็ด จิตอำมหิต

571
EP-1
ในปี 1947 มิลเดร็ด แรทเช็ดเริ่มเข้าทำงานในโรงพยาบาลจิตเวชชั้นนำ แต่ภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่สวยเก๋ไฉไลกลับแฝงไว้ด้วยความอำมหิตที่รอเวลาปะทุ

เลือกตอนที่ต้องการชม