Raised by Wolves Season 1 (2020)

528
EP-1
เล่าเรื่องในอนาคต ที่โลกล่มสลาย หุ่นยนต์ตัวหนึ่งถูกตั้งโปรแกรมให้เลี้ยงดูเด็ก เมื่อวายร้ายปรากฏตัว เธอจึงต้องปกป้องทุกคนจากอันตราย แต่วายร้ายที่ว่า คือผู้มาเยือน หรือ ว่าตัวเธอเองกันแน่

เลือกตอนที่ต้องการชม