Im Your Destiny(2017)-ผมเป็นเนื้อคู่คุณนะ (ซับไทย)

1323
EP-1
Makoto Masaki และ Haruko Kogetsu มีอายุตั้งแต่ 29 ปีและโสด ตั้งแต่พวกเขาเป็นเด็กพวกเขาผ่านกันในสถานที่ต่าง ๆ เช่นบนชายหาดและศาลเจ้า กระนั้นทั้งสองก็ไม่ได้ตระหนักถึงกันและกันเลย อยู่มาวันหนึ่งชายคนหนึ่งปรากฏตัวต่อหน้ามาโกโตะมาซากิและแนะนำตัวเองว่าเป็นพระเจ้า เขาบอกมาโกโตะมาซากิเกี่ยวกับคู่ชีวิตที่กำหนดไว้ของเธอและเธอทำงานอยู่ข้างๆ เมื่อเขาเผชิญ Haruko Kogetsu เขาบอกเธอว่า \"ผมเป็นเนื้อคู่คุณนะ\"

เลือกตอนที่ต้องการชม