มหาราชรานจิตซิงห์ อัพเดตถึงตอนที่ 8

2200
EP-1
ผู้นำซึ่งมองการณ์ไกลในการรวบรวมแคว้นปันจาบให้เป็นหนึ่งและอยู่ภายใต้ธงผืนเดียวกันได้ประสูติขึ้น พระนามของพระองค์คือ มหาราช รานจิต ซิงห์ ผู้มีหัวใจดุจราชสีห์ ซึ่งพระองค์ไม่เพียงแต่ทรงชนะศึกและขยายอาณาเขตไปกว้างไกล แต่พระองค์ยังทรงครอบครองหัวใจของประชาชนในรัฐปันจาบอีกด้วย ผู้นำซึ่งปกครองคนมิใช่ด้วยอำนาจและความโหดร้าย แต่กลับใช้ความเมตตาและมนุษยธรรมในการปกครองคนของตน เรื่องราวการเดินทางของชื่อเสียงอันเกรียงไกรของพระองค์ ผู้สละพระชนม์ชีพในการสู้รบและปกป้องมาตุภูมิของตน พระปรีชาสามารถในความเป็นผู้นำของพระองค์ที่ต่อสู้ขับไล่พวกอัฟกันออกจากอาณาจักรและเอาชนะพวกอังกฤษด้วยสติปัญญาอันชาญฉลาด

เลือกตอนที่ต้องการชม