They Shall Not Grow Old (2018)

591
8.3
สารคดีเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อระลึกถึงการครบรอบหนึ่งร้อยปีของการสิ้นสุดของสงคราม