Greyhound (2020)

5925
7.2
ในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีประสบการณ์ กัปตันของกองทัพเรือจะต้องนำขบวนสัมพันธมิตรถูกสะกดรอยตามฝูงหมาป่าของนาซี