Greyhound (2020)

7073
7.2
ในช่วงต้นของสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐอเมริกาที่ไม่มีประสบการณ์ กัปตันของกองทัพเรือจะต้องนำขบวนสัมพันธมิตรถูกสะกดรอยตามฝูงหมาป่าของนาซี