Errors of the Human Body (2012) [ไม่มีซับ]

51
5.3
เมื่อไวรัสที่อาจถึงตายถูกสร้างขึ้นภายในห้องทดลองใหม่ของเขาดร. เจฟฟ์เบอร์ตันตกใจเมื่อพบว่าเขาไม่ได้เป็นเพียงสาเหตุที่ไม่ทราบ แต่ยังเป็นเหยื่อรายแรกของมันด้วย